สถานะการตอบ OIT

ข้อมูลจะอัปเดตอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที