การรายงานข้อมูล EIT(2)

ข้อมูลจะอัปเดตอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที